2458

รับตกแต่งภายใน

เรามีทีมงาน Interior Designer และทีมช่างที่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความสามารถในการสร้างสรรผลงานตามที่ลูกค้าต้องการได้ ลูกค้าจะได้รับผลงานคุณภาพจากทีมงาน Interior Designer ระดับมืออาชีพ ช่วยให้ลูกค้าสามารถออกแบบภายในบ้านได้อย่างตรงตามความต้องการ มีความสวยงาม ดูแล้วทำให้มีความสุข สามารถเพิ่มความต้องการของลูกค้าเข้าไปในการออกแบบได้ ส่วนการจัดทำเรามีทีมช่างที่ทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ผ่านการทำงานร่วมกันเป็นทีมมาอย่างยาวนาน

ทีมงานช่างที่รับหน้าที่ในการก่อสร้างและตกแต่งล้วนแล้วเป็นช่างที่มีฝีมือและประสบการณ์ในการตกแต่งภายในร่วมกันทีมงาน Interior Designer มาก่อนจึงทำให้ถ่ายทอดงานตามแบบที่ได้ออกแบบไว้อย่างดี ในด้านวัสดุที่นำมาใช้งานตกแต่งภายใน ทางเราเลือกใช้วัสดุอย่างดีที่สุด มีคุณภาพสูงผ่านการพิสูจน์ในงานต่างๆ ที่เรามีประสบการณ์มาก่อน ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าวัสดุที่นำมาตกแต่งภายในให้กับลูกค้านั้นมีคุณภาพจริงๆ เมื่อทำการสร้างสรรผลงานเสร็จ ทางทีมงานจะทำการเก็บงานและตรวจงานกันอีกครั้งอย่างละเอียดเพื่อให้ผลงานที่ออกมาดีที่สุด

ด้านงานบริการ เรามีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดขบวนการ โดยลูกค้าอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ด้านการตกแต่งภายในหรือยังไม่เคยว่าจ้างตกแต่งภายในให้กับบ้านหรือตัวอาคารมาก่อน เราจะมีทีมงานคอยแนะนำในการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมและสวยงามเข้ากับการดีไซน์และออกแบบของตัวบ้านของตัวอาคารอย่างดีทีสุด ในด้านงบประมาณสำหรับลูกค้า เราสามารถจัดทำชิ้นงานให้กับลูกค้าในงบประมาณที่ลูกค้าสามารถกำหนดได้